Over deze keuzehulp

De Longkanker keuzehulp is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en ZorgKeuzeLab. Patiëntenvereniging Longkanker Nederland, Nederlandse vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie en Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie zijn nauw betrokken bij de totstandkoming.

Voor wie is de keuzehulp?

De Longkanker keuzehulp is voor patiënten met alle stadia van niet-kleincellige longkanker.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn niet kleincellig longcarcinoom, versie 2.3, 18 december 2015. Verantwoording: Landelijke werkgroep Longtumoren. Beschikbaar via: oncoline.nl

IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland): cijfersoverkanker.nl. De cijfers van het jaar 2019 zijn gebruikt.

Mieras A, Pasman HRW, Klop HT, Onwuteaka-Philipsen BD, Tarasevych S, Tiemessen MA, Becker-Commissaris A. What Goals Do Patients and Oncologists Have When Starting Medical Treatment for Metastatic Lung Cancer? Clin Lung Cancer. 2020 Jun 21:S1525-7304(20)30208-4. doi: 10.1016/j.cllc.2020.06.014.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door patiëntenvereniging Longkanker Nederland, Nederlandse vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie en Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie.
Longkanker Nederland Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie
Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgesteld met gemandateerde leden van betrokken organisaties. Een patiëntpanel en expertpanel zijn opgesteld en fungeren als klankbordgroep.

De Longkanker keuzehulp is een initiatief van de NVT met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. E.A.F. Mahtab
Dr. E.A.F. Mahtab
Cardiothoracaal chirurg
LUMC
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Klinische besluitvorming
Erasmus MC
A.R. Bijsmans
A.R. Bijsmans
Longarts
Maasstad Ziekenhuis
Drs. D. Dumoulin
Drs. D. Dumoulin
Longarts
Erasmus MC
Drs. A.E.C.J.M. Struijs
Drs. A.E.C.J.M. Struijs
Fellow Oncologische Chirurgie
Medisch Spectrum Twente
Drs. J.O. Praag
Drs. J.O. Praag
Radiotherapeut
Erasmus MC
Drs. J. Belderbos
Drs. J. Belderbos
Radiotherapeut
AVL
Drs. E.M.T. Dieleman
Drs. E.M.T. Dieleman
Radiotherapeut
Amsterdam UMC
Drs. Saya Abdullah
Drs. Saya Abdullah
Arts-onderzoeker
Erasmus MC
Drs. L. Barberio
Drs. L. Barberio
Patiëntenvertegenwoordiger
Longkanker Nederland

Financiering

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten, Erasmus MC en ZorgKeuzeLab dragen financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

De NVT en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de keuzehulp na, als onderdeel van het zorgtraject. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.