Over deze keuzehulp

De longkanker keuzehulp is een initiatief van de NVT en ZorgKeuzeLab. Patiëntenvereniging Longkanker Nederland, NVALT, NVvL en NVRO zijn nauw betrokken bij de totstandkoming.

Voor wie is de keuzehulp?

De Longkanker keuzehulp is voor patiënten met alle stadia van niet-kleincellige longkanker.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn niet kleincellig longcarcinoom, versie 2.3, 18 december 2015. Verantwoording: Landelijke werkgroep Longtumoren. Beschikbaar via: oncoline.nl

IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland): cijfersoverkanker.nl. De cijfers van het jaar 2019 zijn gebruikt.

Mieras A, Pasman HRW, Klop HT, Onwuteaka-Philipsen BD, Tarasevych S, Tiemessen MA, Becker-Commissaris A. What Goals Do Patients and Oncologists Have When Starting Medical Treatment for Metastatic Lung Cancer? Clin Lung Cancer. 2020 Jun 21:S1525-7304(20)30208-4. doi: 10.1016/j.cllc.2020.06.014.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Patiëntenvereniging Longkanker Nederland, NVALT, NVvL en NVRO zijn nauw betrokken bij de totstandkoming.
Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgesteld met gemandateerde leden van betrokken organisaties. Een patiëntpanel en expertpanel zijn opgesteld en fungeren als klankbordgroep.

De longkanker keuzehulp is een initiatief van de NVT met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. E. Mahtab
Dr. E. Mahtab
Cardiothoracaal chirurg
Erasmus Medisch Centrum
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Hoogleraar klinische besluitvorming
Erasmus Medisch Centrum
Drs. A.R. Bijsmans
Drs. A.R. Bijsmans
Longarts
Maasstad Ziekenhuis
Drs. A.E.C.J.M. Struijs
Drs. A.E.C.J.M. Struijs
Fellow
Medisch Spectrum Twente
Drs. J.O. Praag
Drs. J.O. Praag
Radiotherapeut
Erasmus Medisch Centrum
Drs. J. Belderbos
Drs. J. Belderbos
Radiotherapeut
Antoni van Leeuwenhoek
Drs. E.M.T. Dieleman
Drs. E.M.T. Dieleman
Radiotherapeut
Amsterdam UMC
Drs. Saya Abdullah
Drs. Saya Abdullah
Arts-onderzoeker
Erasmus Medisch Centrum
Drs. L. Barberio
Drs. L. Barberio
Patiënten vertegenwoordiger
Longkanker Nederland

Financiering

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en het ZorgKeuzeLab dragen financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

De NVT en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de keuzehulp na, als onderdeel van het zorgtraject. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.